Charitativní ples 3. ročník

Srdečně vás zveme opět na náš ples, tentokrát 3. v řadě a můžete se opět těšit na bohatou tombolu a krásná vystoupení v podání ZUŠ taneční obor, aerialhoop – Enigmaticduo – již tradičně holky na kruzích, Madla Zatloukalová vám předvede pole dance a budu doufat i v dalšího hosta, toho vám představím později po vzájemné domluvě.

Kdy: 22. 9. 2023 od 20h

Cena: 300 Kč

Hraje kapela HSP za minimální náklady, čímž ji srdečně děkujeme.

Občerstvení zajištěno, není v ceně.

Veškerý výtěžek jak ze vstupného tak z tomboly po odečtení nákladů půjde opět na dobrou věc a to pro človíčka, který v danou chvíli bude vybrán nadací Malý Noe a který bude v tu dobu potřebovat finanční prostředky například na rehabilitaci nebo pomůcky. Nadace pomáhá postiženým dětem ze znevýhodněných rodin, kdy rodina a většinou pouze jeden z rodičů, díky celodenní péči o takto postižené dítě, nemá dostatek prostředků vše financovat a snaží se jim tak a zlepšit život dítěte.

Přijďte se s námi bavit a udělat tak i něco pro jiné.