vera

Věra Přikrylová

Jmenuji se Věra Přikrylová ,patřím do skupiny seniorů (67 let).

Vzdělání

  • Maturita
  • DPS ( doplňkové pedagogické studim ) na PF UP Olomouc
  • Před odchodem do důchodu jsem pracovala jako aktivizační pracovník v denním stacionáři pro klienty s Alzheimerovou chorobou.

            V r. 2011 jsem získala certifikát trenéra paměti1. stupně, v r. 2012 certifikát 2. stupně.  V posledních letech se zaměřuji hlavně na kurzy paměti pro seniory. 
V souvislosti s trénováním paměti jsem získala v r. 2014 certifikát trenéra paměti – cvičitele zdravotní tělesné výchovy .
             Trénování paměti společně s pohybem je velmi důležité pro udržení soběstačnosti naší generace . Na našem cvičení se nebudeme snažit o dosahování rekordů,
cvičení bude přizpůsobeno našemu věku a zdravotnímu stavu. Našim cílem je být co nejdéle nezávislí na ostatních.
Cvičení je vhodné i pro ty, kteří už delší dobu necvičili a nemají odvahu se přihlásit na běžné lekce.
Pohybové aktivity a trénování paměti se jeví jako možnost oddálení nástupu Alzheimerovy choroby.

Věra