Cvičení pro seniory

Trénování paměti společně s pohybem je velmi důležité pro udržení soběstačnosti naší starší generace. Na našem cvičení se nebudeme snažit o dosahování rekordů, cvičení bude přizpůsobeno našemu věku a zdravotnímu stavu. Našim cílem je být co nejdéle nezávislí na ostatních.
Cvičení je vhodné i pro ty, kteří už delší dobu necvičili a nemají odvahu se přihlásit na běžné lekce.
Pohybové aktivity a trénování paměti se jeví jako možnost oddálení nástupu Alzheimerovy choroby.